ตัวกรองอีเอ็มไอคืออะไร

- Dec 20, 2018-

ตัวกรอง EMI มาตรฐานมักจะเป็นวงจรกรองความถี่ต่ำผ่านซึ่งประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบอนุกรมและตัวเก็บประจุแบบแบ่งซึ่งจะช่วยให้สัญญาณความถี่เข้าสู่อุปกรณ์เมื่ออุปกรณ์ทำงานอย่างถูกต้องและมีผลต่อการบล็อกสัญญาณรบกวนสูง