พัฒนาลักษณะของขั้วไฟฟ้า

- Dec 20, 2018-

1 ต่อ miniaturization ความหนาแน่นสูง ทิศทางการส่งข้อมูลความเร็วสูงพัฒนา

2 ไปทิศทางเทคโนโลยี ประสิทธิภาพสูง ความ ถี่สูงของการพัฒนา

3 แรงดันสูง ความต้องการตลาดใหญ่ปัจจุบันเชื่อมต่อยังมีขนาดใหญ่มาก

4 เชื่อมต่อกำลังยังย้ายไปสู่เทคโนโลยีที่ป้องกันการรบกวน แยกส่วนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีตะกั่วทิศทางของการพัฒนา ในกรณีที่อัตราของสัญญาณดิจิตอลแบบซิงโครนัสแบบขนานแบบดั้งเดิมกำลัง จะถึงขีดจำกัด โหมดความเร็วสูงแบบอนุกรมเป็นวิธีดีเพื่อแก้ความคิด นี้ทำให้สัญญาณแรงดันต่ำต่าง lvds ผิด (จะ) ระดับมาตรฐานสำหรับสัญญาณความเร็วสูงรุ่นหลัก

และทางเลือกของการเชื่อมต่อความเร็วสูงกลายเป็น ปัญหาหลักที่ได้รับการแก้ไขในการเชื่อมต่อสัญญาณความเร็วสูง รวมหลายเทคโนโลยีสำคัญที่ใช้ในการพัฒนาของการเชื่อมต่อความเร็วสูง: 1 เพื่อลดสัญญาณความแตกต่างที่ใช้ในครอสทอล์ค สัญญาณนอยส์ และดินชั้น เทคโนโลยี 2. เพื่อปรับระยะของตัวเชื่อมต่อ ความแตกต่างของความล่าช้าเนื่องจากระยะทางกายภาพแตกต่างกันของขั้วต่ออินพุทและเอาท์พุทที่สามารถเปลี่ยน 3. เพื่อรับส่งข้อมูลสูงสุดประสิทธิภาพ ค่าอิมพีแดนซ์ลักษณะของหัวต่อควรตรงกับอิมพีแดนซ์ลักษณะของวงจรส่งข้อมูล