โครงสร้างของขั้วไฟฟ้า

- Dec 20, 2018-

ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าขั้วไฟฟ้าที่ท้ายถาวร คือ หยินติดต่อชิ้น (เรียกว่าซ็อกเก็ต), และตัวเชื่อมต่อไฟฟ้าปลาย หรือชิ้นส่วนยางติดต่อ (เรียกว่ามีปลั๊ก)

ซ็อกเก็ตได้รับการแก้ไขบนอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยดิสก์ข้าง (รอบ) ของมัน (เป็นรายบุคคล โดยเชื่อม), ปลั๊กทั่วไปเชื่อมต่อกับสายเคเบิล และปลั๊กและซ็อกเก็ตเชื่อมต่อ โดยการเชื่อมต่ออ่อนนุช ขั้วไฟฟ้าประกอบด้วยหน่วยพื้นฐานที่สาม: เปลือก ฉนวนกันความร้อนและสัมผัสร่างกาย