ต้นกำเนิดของตัวกรองอีเอ็มไอ

- Dec 20, 2018-

สายไฟเป็นวิธีหลักในการรบกวนอุปกรณ์ขาเข้าและขาออกผ่านสายไฟสัญญาณรบกวนของกริดพลังงานสามารถส่งผ่านไปยังอุปกรณ์รบกวนการทำงานปกติของอุปกรณ์อุปกรณ์เดียวกันที่เกิดจากคลื่น ยังถูกส่งไปยังกริดพลังงานผ่านสายไฟรบกวนการทำงานปกติของอุปกรณ์อื่น ๆ

เหตุผลที่ต้องเพิ่มตัวกรอง EMI เข้ากับช่องจ่ายไฟของอุปกรณ์