บทนำสู่ตัวเชื่อมต่อ

- Dec 20, 2018-

ตัวเชื่อมต่อเป็นส่วนหนึ่งของช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเราที่มักถูกเปิดเผย บทบาทของมันง่ายมาก: ในวงจรถูกบล็อกหรือแยกระหว่างวงจรสะพานของการสื่อสารเพื่อให้กระแสไหลเพื่อให้วงจรเพื่อให้ได้ฟังก์ชั่นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ตัวเชื่อมต่อเป็นส่วนสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคุณจะพบตัวเชื่อมต่ออย่างน้อยหนึ่งตัวตามเส้นทางการไหลของกระแส รูปแบบและโครงสร้างตัวเชื่อมต่อมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและด้วยแอปพลิเคชันวัตถุที่แตกต่างกันความถี่พลังงานสภาพแวดล้อมของแอปพลิเคชันและอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นตัวเชื่อมต่อสำหรับให้แสงสว่างบนระยะห่างและตัวเชื่อมต่อสำหรับฮาร์ดไดรฟ์รวมถึงตัวเชื่อมต่อสำหรับจรวดไฟนั้นแตกต่างกันมาก อย่างไรก็ตามไม่ว่าชนิดของตัวเชื่อมต่อใดมีความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการไหลของกระแสอย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้ราบรื่น ในแง่ทั่วไปตัวเชื่อมต่อไม่เพียง แต่เชื่อมต่อกับปัจจุบันในการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี optoelectronic วันนี้ระบบใยแก้วนำแสงผู้ให้บริการส่งสัญญาณแสงแก้วและพลาสติกแทนสายวงจรธรรมดา ขั้วต่อมีบทบาทเช่นเดียวกับขั้วต่อวงจร