ประกาศวันหยุด

- Apr 06, 2019-

บริษัท ของเราจะปิด เทศกาล Tomb Sweeping ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 7 เมษายน 2562 เราจะทำงานต่อในวันที่ 8 เมษายน