UnionPay ขยายการหมุนเวียนทั่วโลก

- May 17, 2019-

China UnionPay ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สถิติที่นำเสนอโดยยูเนี่ยนเพย์อินเตอร์เนชั่นแนลแสดงให้เห็นว่าในปี 2560 มีการออกบัตรเครดิต 20 ล้านใบนอกประเทศในเอเชียส่งผลให้ทั่วโลกมีจำนวน 90 ล้านใบ

China UnionPay ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 เป็น บริษัท ที่ให้บริการด้านการเงินซึ่งตั้งอยู่ในเซี่ยงไฮ้ซึ่งปัจจุบันมีบัตรเครดิตใน 48 ประเทศ ในสามประเทศ (ลาวมองโกเลียและเมียนมาร์) สถาบันของจีนยังเป็นสถาบันแรกที่ให้ผู้ใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ของตน

ความสำเร็จระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ของ UnionPay China เป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จ เป็นตัวอย่างสามารถวิเคราะห์สองประเทศที่แตกต่างกันและอยู่ห่างไกลได้ ในปากีสถานสถาบันการเงินสามารถใช้บัตรได้ประมาณ 4.1 ล้านใบ (แบรนด์ที่สองของประเทศในด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) ในขณะที่ธนาคารท้องถิ่นในรัสเซียได้ออกบัตรยูเนี่ยนเพย์จำนวน 1.3 ล้านใบ

เช่นเดียวกันกับทาจิกิสถานและคาซัคสถานซึ่งการออกบัตรยูเนี่ยนเพย์เพิ่มขึ้นประมาณ 50% ในหนึ่งปี สุดท้ายการทำธุรกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจีนที่มีบัตรจากสถาบันการเงินก็เพิ่มขึ้นเช่นกันในเมืองหางโจวเฉิงตูและเซียะเหมินซึ่งเติบโตเร็วที่สุดในปี 2560