ประเทศจีนความสำคัญของสำมะโนเศรษฐกิจแห่งชาติ

- May 15, 2019-

ฮันเจิ้ง รองนายกรัฐมนตรีจีน เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินการสำรวจสำมะโนประชากรทางเศรษฐกิจของประเทศที่สี่ของประเทศ

ฮั่นสมาชิกคณะกรรมาธิการสำนักการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและหัวหน้ากลุ่มผู้นำในการสำรวจสำมะโนประชากรกล่าวว่า จุดประสงค์หลักของการสำรวจสำมะโนประชากรที่ดีกว่าคือการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมในระดับ โครงสร้าง และประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมและตติยภูมิของจีน

การสำรวจสำมะโนประชากรจะช่วยประเทศชาติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการปฏิรูปโครงสร้างในด้านอุปทาน

ด้วยมุมมองในการสำรวจสำมะโนประชากรใหม่ ฮันเรียกร้องให้มีการเพิ่มการประเมินความถูกต้องของเงื่อนไขสำหรับอุตสาหกรรม ใหม่และโมเดลธุรกิจใหม่ในพื้นที่ใหม่ นอกจากนี้ยังมีการร้องขอให้มีการจัดตั้งระบบควบคุมคุณภาพสำหรับกระบวนการสำรวจสำมะโนประชากรทั้งหมดด้วย

ด้วยการสำรวจสำมะโนประชากรครั้งที่สี่นี้คาดว่าจีนจะ ปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทานอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาคุณภาพสูง ตามที่ฮั่นกล่าว

สำมะโนเศรษฐกิจของชาติครั้งที่สี่จะครอบคลุม หน่วยงานที่ไม่มีตัวตนและหน่วยธุรกิจอุตสาหกรรม ประมาณ 30 ล้านหน่วย รวมถึงผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการส่วนตัวประมาณ 60 ล้านคน