การจำแนกประเภทของตัวกรอง

- Mar 20, 2019-

ฟิลเตอร์ที่ใช้งานอยู่เป็นแอมพลิฟายเออร์ที่มีการตอบสนองความถี่เฉพาะ มันขึ้นอยู่กับแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่ม R, C และส่วนประกอบแฝงอื่น ๆ

โดยทั่วไปตัวกรองที่ใช้งานจะถูกแบ่งออกเป็น:


ตัวกรองสัญญาณความถี่ต่ำ (LPF)

ตัวกรอง High Pass (HPF)

ฟิลเตอร์กรองความถี่ (BPF)

ตัวกรองหยุดวงดนตรี (BEF)


ตัวกรองอาจประกอบด้วยองค์ประกอบปฏิกิริยาหรือคริสตัลที่เรียกว่า passive filter หรือ crystal filter


เลือกสหรัฐอเมริกาเท่ากับเลือกพันธมิตรที่ดีที่สุดที่มีราคาที่ดีที่สุดสำหรับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์แต่ละรายการ