วัตถุประสงค์ของการกรอง

- Mar 21, 2019-

ตัวกรองส่วนใหญ่จะใช้เพื่อลบส่วนประกอบความถี่ที่ไม่ต้องการออกจากสัญญาณ ตัวอย่างเช่นมีสัญญาณความถี่ต่ำกว่าที่มีสัญญาณรบกวนจากส่วนประกอบความถี่สูง กระบวนการกรองจะแสดงในรูป

. 图片1